TJÄNSTER

När det kommer till att planera och anlägga delar av eller hela sin trädgård, kan behovet av olika tjänster och hjälp på vägen variera mycket. Allt beror på platsens förutsättningar och era önskemål! Just därför är de tjänster jag erbjuder också anpassningsbara, så att vi tillsammans ska kunna ta fram ett upplägg kring era mål och behov för er tomt och trädgård. 

Många projekt börjar bäst med en rådgivning på plats. På en sådan rådgivning pratar vi igenom alla era frågeställningar och önskemål, och jag rådger er kring vad som skulle kunna göras samt hur det bäst genomförs. Här finner ni mer info om Trädgårdsrådgivning

För att på bästa sätt få en överblick av hur ett anläggningsprojekt eller en hel trädgård skulle kunna se ut i färdigt skick, ritar jag in allt i en illustrationsplan till er. Det är en skalenlig ritning i 2D där alla funktioner i trädgården är inritade. Hela ritningen baseras på vad ni vill ha in i trädgården samt era tankar om stil, färgskalor, materialval m.m. Här finns mer info om Trädgårdsritningar.

Ett första steg till er nya trädgård!

Vänligen uppge era kontaktuppgifter så återkommer jag till inom kort.